Helga Bolstad er besøksven i Førde Røde Kors. Ho deler på å steike sveler til bebuarane på helsetunet ein gong i veka. Vis bildetekst
Helga Bolstad er besøksven i Førde Røde Kors. Eitt av hennar bidrag, er å steike sveler til bebuarane på Helsetunet ein gong i månaden.

Besøksteneste - mot einsemd

Einsemda kan råke alle. I besøkstenesta har vi ei rekke aktivitetar som gjev dei som treng det ein betre kvardag.

Å sakne nær sosial kontakt er smertefullt. Einsemd kan råke alle, men statistikk syner at vaksne som ikkje er del av arbeidslivet er hardast råka. 3 av 10 over 80 år oppgir at dei kjenner seg einsame.

Les meir om einsemd og kva du kan gjere på helsenorge.no

Røde Kors Besøksteneste er eit tilbod til menneske som treng eit anna menneske. I Sogn og Fjordane har vi ulike variantar av denne tenesta i dei fleste kommunane. 550 frivillige besøksvener stiller opp og går tur, steiker sveler, lagar til bingo, held fest, eller tek med seg hunden på besøk. Nedanfor kan du sjå nokre døme.

Finn næraste besøksteneste!

 

Ein til ein

Mange besøkstenester tilbyr såkalla ein til ein besøk. Då vert ein besøksven kopla med ein som treng sosial kontakt. Saman finn dei ut kva dei skal gjere i lag. Les meir om Aud og Astrid i Eid her, eller sjå filmen ovanfor.

Mat i fellesskap

God mat er eit viktig sosialt lim, og ovanfor kan du sjå døme frå Førde, der besøksvenene kvar tysdag steiker sveler til bebuarane på helsetunet, og frå Florø, der besøksvenene inviterer bebuarar på omsorgssentra til fellesmiddag.

Fast møteplass

Ein sosial møteplass kan vere det som skal til for å møte andre. Eit døme er besøkstenesta i Leikanger sin bingo. Den er vekas høgdepunkt for mange. Dei samlast for å møte folk, spele - trimme hjernen - drikke kaffi og ete kaker. Du kan sjå filmsnutten ovanfor og lese meir om det her.  

Ekstra festivitas

Kvardagen er einsforming for mange bebuarar rundt på sjukeheimar og omsorgsbustader – eller andre som ikkje lenger kjem seg ut av heimen for eiga maskin. Nokon gonger slår besøkstenesta på stortromma, for å gje litt ekstra piff. Her er mat og musikk ofte viktige ingrediensar. Ovanfor kan du sjå filmklipp, og her kan du lese artiklar frå Jølster og Askvoll, der dei på ulikt vis skipar til sommarfest.

Handlefellesskap

2019-04-30 handlefellesskap kalvåg (2)

I Svelgen-Bremanger Røde Kors omsorg har dei utvikla ein heilt eigen aktivitet, der dei hentar inn folk som sjølv ikkje klarar å komme seg til butikken for felles handel, prat og enkel servering. Les meir om Sollaug Hafstad og handlefellesskapet her!

Besøksven med hund

Våre firbeinte vener, hundane, kan vere gode kontaktskaparar. Mange besøkstenester har difor byrja å rekruttere hundehaldarar, som får kvalifisering og opplæring så dei kan ta med hunden på besøk. Besøka kan vere på eldreinsitusjon, eller ein til ein. Bente Liabø Thorsen og hunden Zelda (sjå filmklipp ovanfor) frå Fjaler Røde Kors er ein av dei. Les også artikkel frå Flora i Røde Kors-avisa 1-2016.

Opplæring

For at våre besøksvener skal kjenne seg trygge og kvalifiserte og representere Røde Kors på ein god måte – slik at dei vi er til for får eit godt utbyte, får dei frivillige opplæring undervegs. Ovanfor kan du sjå eit kort klipp frå ei samtaleøving på eit besøksvenkurs.

Eg vil bli besøksven!

Alle våre frivillige får ei innføring i Røde Kors sitt verdigrunnlag, førstehjelp og psykososial støtte - i tillegg til ein heil katalog med kursmogelegheiter for å utvikle seg vidare.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler