Svelgen-Bremanger Røde Kors med stort og smått Vis bildetekst
Svelgen-Bremanger Røde Kors med stort og smått.

Svelgen-Bremanger Røde Kors

Svelgen-Bremanger Røde Kors tilbyr ei rekkje aktivitetar innan omsorgs-, rednings- og beredskapsarbeid. Bli med! Engasjer deg lokalt, så står vi rusta til å hjelpe endå fleire.

Adresse
Elvavegen 17, 6723 SVELGEN
Telefon
94344935 / 95030381
E-post
svelgen-bremanger@rodekors.org
Nestleder
Leo Husabø Holm Cirotzki
Leder
Lise Fjeldstad Buset
Bremanger (2)

Vårt mandat

Det er som å bu i et postkort, men vi i Svelgen-Bremanger Røde Kors ynskjer likevel å gjere Bremanger til ein endå betre stad å leve – for alle. Difor er våre frivillige til stades for menneske som treng støtte og hjelp. Vil du vite meir om kva vi driv med i det daglege? Sjå i aktivitetsmenyen under, eller besøk Svelgen-Bremanger Røde Kors si Facebook-side.

Vil du bli med på laget som frivillig – eller medlem? Valet er ditt. Som frivillig kan du engasjere deg aktivt og føle på gleda ved å hjelpe andre. Som medlem gjer du arbeidet vårt mogleg gjennom di støtte. Eit ordinært medlemskap kostar 300 kroner pr. år, eller 150 kroner for deg under 26 år.

Våre aktivitetar