Nordreisa Røde Kors

Nordreisa Røde Kors har aktiviteter innenfor Besøkstjenesten, Barnas Røde Kors, Leksehjelp, Internasjonal dameklubb, Røde Kors ungdom, Utstyrsbanken og Flyktningaktiviteter.

Adresse
C/o Herborg Ringstad, Skogly 14, 9152 SØRKJOSEN
Telefon
99505803
E-post
herborg.ringstad@nordtroms.net
Nestleder
Hilde-Sofie Hansen
Leder
Herborg Ringstad

Lokalforeningsleder Herborg Ringstad og de andre frivillige i Nordreisa Røde Kors vil gjerne ha flere medlemmer og frivillige.

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Nordreisa