Sommertid i Tromsø Røde Kors

Sommeren står for tur, og også frivillige behøver ferie. De fleste av våre aktiviteter tar derfor sommerferie de kommende ukene.

Bildet viser gule markblomster i en vase på et bord.

Aktiviteter og ferietid

Her finner du informasjon om ferietid for noen av våre aktiviteter. Denne siden oppdateres etter hvert som endringer finner sted knyttet til ferieavvikling.

Røde Kors-huset i Jonas Lies gate 31 er åpent de dagene det er ansatte på kontoret, og har dermed ingen fast åpningstid i hele juli. Ta kontakt med oss på mail tromso@redcross.no eller på sentralbordet 776 13 661 dersom du vil komme i kontakt med oss.

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten har for tiden ingen aktive sosiale møteplasser som følge av koronasituasjonen. Mer informasjon kommer om når vi starter opp igjen.

Gruppetrimmen

Gruppetrimmen på Røde Kors-huset har nå tatt sommerferie. Aktiviteten starter opp igjen torsdag 27. august kl 11.00.

Handletjenesten

Handletjenesten har sommerpause i perioden 1. juli-10. august.

Hjelpekorpset

Hjelpekorpset har ikke hatt normal aktivitet de siste tre månedene grunnet koronasituasjonen. Alle planlagte sanitetsvakter i sommer er også avlyste.

Likevel holder korpset normal beredskap for søk og redning gjennom hele sommeren.

Hjelpekorpset starter grunnutdanning for nye medlemmer i månedsskiftet august/ september (følg med på Hjelpekorpset facebookside for mer info om tidspunkt for kurs).

Det er ikke planlagt andre aktiviteter ut over dette før i slutten av august.

Kvinnegruppa

Kvinnegruppa tok tidlig ferie grunnet korona, og starter opp igjen mandag 31. august kl. 17.00.

Leksehjelpen

Leksehjelpen har tatt ferie og åpner etter planen som vanlig i begynnelsen av september. Dato for oppstart publiseres her etter hvert.

Norsktreningen

Norsktreningen tok ferie 10. juni, og starter opp igjen i begynnelsen av september. Dato for oppstart publiseres her etter hvert.

TURBO - gratis utlån av tur- og fritidsutstyr

TURBO holder åpent kun tirsdager og torsdager kl. 14.00-19.00 i uke 28, 29, 30, 32 og 33. Og i uke 31 er det helt sommerstengt på TURBO. Les mer om TURBO her.

Turgruppa

Turgruppa har aktivitet og går små turer gjennom hele sommeren! Les mer her!

Åpent hus

Åpent hus starter opp igjen onsdag 26. august!

Andre aktiviteter

De fleste andre aktiviteter har også tatt ferie. Mer informasjon blir gitt etter hvert.

God sommer og vel møtt igjen i august/ september!