Årsberetning og handlingsplan

Her kan du bli bedre kjent med hva Tromsø Røde Kors gjorde i fjor og hva som planlegges for kommende år!

Bildet viser Røde Kors-flagget som vaier i vinden. Det er sol og noen få skyer på himmelen.

Årsberetninger

Her finner du årsberetninger for våre aktiviteter og tilbud, samt drift av lokalforeninga og Røde Kors-huset i 2021 og 2020:

Årsberetning Tromsø Røde Kors 2021

Årsberetning Tromsø Røde Kors 2020

Handlingsplan

Her finner du planer for kommende år:

Handlingsplan Tromsø Røde Kors 2022

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Maria Birkely ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Maria Birkely
Rådgiver Kommunikasjon og administrativ støtte
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
maria.birkely@redcross.no
Telefon
94 97 04 60