Lierne Røde Kors

Lierne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings– og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Julesvegen 446, 7884 SØRLI
E-post
elin.danielsen@hotmail.no
Leder
Robert Gåsbakk
Nestleder
Hans Kristian Eide

Velkommen!

Vi trenger alltid nye frivillige til våre aktiviteter. Bli med og gjør en forskjell i ditt nærmiljø.

Her finner du Lierne Hjelpekorps på Facebook