Lierne Røde Kors

Lierne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings– og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Velkommen!

Vi trenger alltid nye frivillige til våre aktiviteter. Bli med og gjør en forskjell i ditt nærmiljø.

Her finner du Lierne Hjelpekorps på Facebook