Styret (Kontakt oss)

Styret i Fet Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Leder: Nils Erik Sundsbø

mob. 970 80 570 niee-s@online.no

Nestleder: Grethe Dalberg

mob. 970 24 802 gdalberg@online.no

Sekretær: Ann Tveter

mob. 986 04 089 ann.tve@online.no

Kasserer: Eskill Larsen

mob. 920 27 576 eskill@online.no

Styremedl. Dagfinn Sundsbø

mob. 977 65 835 dagfinn.sundsbo@gmail.com

1. vara Rune Eriksen

mob. 994 46 355 runeeriksen23@gmail.com

2. vara Knut Viken

mob. 974 69 062 knuviken@online.no