Oppegård Røde Kors

Oppegård Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdomsarbeid, omsorgaktiviteter og rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Holteveien 2, 1410 KOLBOTN
Telefon
40006113
E-post
oppegaard@rodekors.org

Følg oss på vår Facebook-side.

Røde Kors Ungdom

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide