Oppegård Røde Kors

Oppegård Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Holteveien 2, 1410 KOLBOTN
Telefon
40006113
E-post
oppegaard@rodekors.org
Leder
Dag Johnsrud
Nestleder
Bernd Gutbier

Åpent møte: Hvordan være gode naboer? Oppegård Røde Kors inviterer til åpent møte i Oppegård bibliotek, Kolben, der temaet er: Hvordan  kan vi være gode naboer for bosatte flyktninger?

  • Tid og sted: Torsdag 12. oktober kl. 18.30, Oppegård bibliotek
  • Innleder: Naghmeh Gorgin, Norges Røde Kors
  • Panel: Representanter fra organisasjonslivet i Oppegård

Les mer om møtet på facebook

Om Oppegård Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Oppegård Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Røde Kors Ungdom

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide