Oppegård Røde Kors

Oppegård Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdomsarbeid, omsorgaktiviteter og rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Holteveien 2, 1410 KOLBOTN
Telefon
40006113
E-post
oppegaard@rodekors.org
Leder
Dag Johnsrud
Nestleder
Bernd Gutbier
Invitasjon til julaften 2017

Røde Kors Ungdom

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x