Oppegård Røde Kors

Oppegård Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Holteveien 2, 1410 KOLBOTN
Telefon
40006113
E-post
oppegaard@rodekors.org
Leder
Dag Johnsrud
Nestleder
Bernd Gutbier

Om Oppegård Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Oppegård Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Røde Kors Ungdom

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide