Ski Røde Kors

Ski Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Kirkevn. 45, 1400 SKI
Telefon
64873535
E-post
leder@ski.redcross.no
Leder
Christian Ødegård
Nestleder
Knut Alstad

Om Ski Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Les mer om vårt kurstilbud for nye og eksisterende frivillige her.

Hjelpekorps

Ungdom

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Sosial kontakt og nettverksarbeid

Besøk til innsatte i fengsel

Vitnestøtte

Flyktningguide

Samtalepartner

Leksehjelp

Aktivitetsgruppa