Vestby og Ås Røde Kors

Vestby og Ås Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Moerveien 15 A, 1430 ÅS
Telefon
64943015
E-post
info@vark.no
Leder
Thomas O. Skrautvol
Nestleder
Sigmunn Hebnes

Om Vestby og Ås Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Les mer om vårt kurstilbud for nye og eksisterende frivillige her.

Innsamling 16. September 2017

Hjelpekorps

Beredskap

Sosial kontakt og nettverksarbeid

Flyktningguiden

Leksehjelp

Røde Kors Ungdom

Bruktbutikken

Utleie av Røde Kors-huset