Vestby og Ås Røde Kors

Vestby og Ås Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Moerveien 15 A, 1430 ÅS
Telefon
64943015
E-post
info@vark.no

Om Vestby og Ås Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side. Du kan også følge oss på Instagram.

Les mer om vårt kurstilbud for nye og eksisterende frivillige her.

Hjelpekorps

Beredskap

Besøksvenn og Besøksvenn med hund

Flyktningguide

Leksehjelp

Språkkafe

Røde Kors Ungdom

Bruktbutikken

Utleie av Røde Kors-huset

Information in English