Vestby og Ås Røde Kors

Vestby og Ås Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Moerveien 15 A, 1430 ÅS
Telefon
64943015
E-post
info@vark.no
Leder
Thomas O. Skrautvol
Nestleder
Sigmunn Hebnes

Om Vestby og Ås Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Les mer om vårt kurstilbud for nye og eksisterende frivillige her.

Hjelpekorps

Beredskap

Sosial kontakt og nettverksarbeid

Flyktningguiden

Leksehjelp

Røde Kors Ungdom

Bruktbutikken

Utleie av Røde Kors-huset