Flesberg Røde Kors

Flesberg Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 26, 3621 LAMPELAND
E-post
flesbergrodekors@hotmail.com

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Omsorg barn og unge

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x