Geilo Røde Kors

Geilo Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Bakkestølveien 56, 3580 GEILO
Telefon
90025761
Leder
Jan Arne Øen

Har du lyst til å bli medlem? Ta kontakt så ser vi hvilke kurs du trenger for å komme raskt i aktivitet.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Aktivitet for beboere i mottak