Geilo Røde Kors

Geilo Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Bakkestølveien 56, 3580 GEILO
Telefon
90025761

Har du lyst til å bli medlem? Ta kontakt så ser vi på din realkompetanse og hvilke kurs du trenger for å komme raskt i aktivitet.

Husk årsmøte i Geilo Røde Kors 16. februar 2017 kl 19.00 på Røde Kors huset. Vanlige årsmøtesaker. På grunn av mat etter møtet er det påmelding til 47633280 innen 12. februar. Ønsker du årsmøtepapirer tar du kontakt med Jan Arne på tlf 92465360. Hjelpekorpset har sitt valg møte kl 18.30, samme sted.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Aktivitet for beboere i mottak

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x