Geilo Røde Kors

Geilo Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Bakkestølveien 56, 3580 GEILO
Telefon
90025761

Har du lyst til å bli frivillig? Ta kontakt, så ser vi på din realkompetanse og hvilken opplæring du trenger for å komme raskt i aktivitet.

Leder i forening: Jan Arne Øen, janarne@oenweb.com (tlf. 924 65 360)

Vår post- og besøksadresse er Bakkestølveien 56, 3580 Geilo.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Om oss

Våre aktiviteter:

Hjelpekorps

Besøksvenn

Migrasjon