Utsikt fra Røde Kors-hytta Vis bildetekst
Foto: Krødsherad Røde Kors

Krødsherad Røde Kors

Krødsherad Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Fagernesfeltet, 3536 NORESUND
E-post
tone.rundtom@ringerike.kommune.no
Leder
Tone-Anne Staalen Rundtom

Om oss

Kontakt oss

Vakttelefon hjelpekorpset: 952 09 908

Her finner du oss på vår Facebook-side

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste med og uten hund

Hjelpekorps

Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF)

Røde Kors-kafè