Utsikt fra Røde Kors-hytta

Krødsherad Røde Kors

Krødsherad Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Fagernesfeltet, 3536 NORESUND
E-post
tone.rundtom@ringerike.kommune.no

Om oss

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste

Hjelpekorps

Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF)

Røde Kors-kafè

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x