Nesbyen Røde Kors

Nesbyen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Her finner du Nesbyen Hjelpekorps Facebook-side

Beredskapsvakt

Besøkstjeneste

Hjelpekorps

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x