Om oss

I nesten 70 år har Ringerike og Hole Røde kors vært en ressurs i lokalsamfunnet. Mange årsverk har med glede blitt brukt til frivillig beredskaps- og omsorgsarbeid.

Målet for all Røde Kors virksomhet er å forebygge og lindre menneskelig lidelse, både lokalt og internasjonalt.

Våre aktiviteter styres fra Røde Kors Huset i Hønefoss.

Her har vi vårt sosiale treffsted, her avholder vi våre møter og driver en mangfoldig kursvirksomhet. Gjennomført kurs tilpasset aktivitet er et krav vi stiller til våre aktive medlemmer.  

I 2015 skal vi markere vårt eget 70-års jubileum og delta på feiringen av 150-års jubileet til Norges Røde Kors.

Vil du være med oss og gjøre en innsats for dine medmennesker? Støttemedlem? Aktivt medlem? Din innsats kan være liten eller stor - du bestemmer selv.