Skjånes Røde Kors

Skjånes Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
9771 SKJÅNES
E-post
akrnord@gmail.com

Lokalforeningsleder:
Anne K. Nordstrand
E-post: akrno@bluezone.no
Tlf: 97 97 54 56

Besøksvenn

Barnas Røde Kors

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x