Barnas Røde Kors (BARK) er et gratis tilbud for alle barn fra 1. - 7. klasse. Barnas Røde Kors inkluderer alle og er en møteplass for etnisk norske barn og barn fra minoriteter. Innholdet i gruppene hviler på fire hovedaktiviteter: Førstehjelp, Røde Kors' verdier, internasjonal forståelse og friluftsliv/fysisk aktivitet. Barnegruppene ledes av frivillige over 18 år, som får opplæring og veiledning i regi av Røde Kors. Foto: Monica Johansen Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Barnas Røde Kors

I Barnas Røde Kors (BARK) fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i det fri.

Mestring og lokal magi

I Barnas Røde Kors legger vi til rette for gode mestringsopplevelser. Barna får nye venner og utvikler sosiale nettverk. De fleste aktivitetene skjer utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte.

Stort spenn i aktiviteter

Aktivitetene i Barnas Røde Kors har et stort spenn og varierer etter hvor i landet du bor. Det er behovene til barna i hvert enkelt lokalsamfunn som avgjør hva slags aktiviteter som tilbys. Barna som deltar, er selv med på å påvirke hva de skal gjøre. Tilbudet er for barn i alderen 6–13 år.

Barnas Røde Kors handler om å utnytte de ressursene som finnes og skape lokal magi der du bor.

.

Gå til alle aktivitetstilbudene

I slutten av april startet BARK Ålesund endelig opp igjen med fysisk aktivitet. Åtte barn og fem voksne møttes for å kose seg sammen ute.
Barnas Røde Kors (BARK) i Stavanger har startet opp igjen med fysiske aktiviteter etter nedstengingen. Både barna og de foresatte er glade for at BARK er i gang igjen.