Barnas Røde Kors (BARK) er et gratis tilbud for alle barn fra 1. - 7. klasse. Barnas Røde Kors inkluderer alle og er en møteplass for etnisk norske barn og barn fra minoriteter. Innholdet i gruppene hviler på fire hovedaktiviteter: Førstehjelp, Røde Kors' verdier, internasjonal forståelse og friluftsliv/fysisk aktivitet. Barnegruppene ledes av frivillige over 18 år, som får opplæring og veiledning i regi av Røde Kors. Foto: Monica Johansen Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Barnas Røde Kors

Hei, vil du lære hvordan du kan bruke nærmiljøet ditt på en trygg og aktiv måte? I Barnas Røde Kors møter du andre barn akkurat som deg. Vi lærer masse nyttig og får nye venner.

Hva er Barnas Røde Kors?

Barnas Røde Kors er en møteplass med aktiviteter for barn mellom 6 og 13 år. Aktiviteten drives av frivillige som har mye glede av å være sammen med barn.

Barnas Røde Kors skal være et trygt sted med trygge voksne. Et sted hvor barna kan komme og leke, være seg selv og fri. I BARK legges det til rette for gode mestringsopplevelser, nye vennskap og utvikling av sosialt nettverk.

Mestring i nærmiljøet

I Barnas Røde Kors fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i det fri. Du får også nye venner som du kanskje ellers ikke hadde møtt.

Vi er for det meste utendørs og lærer hvordan vi kan bruke nærmiljøet på en trygg og aktiv måte. Hos oss får du mange praktiske og gode opplevelser.

Hvor finner du oss? 

Min lokalforening

Barnas Røde Kors handler om å utnytte de ressursene som finnes og skape lokal magi der du bor.

Vi søker trygge voksne som kunne tenke seg å bli frivillig.

 

Andre ting du kan bli med på:

Fellesverket er et ungdomshus

RØFF er fint for deg som liker friluftsliv og vil lære førstehjelp

Kors på halsen Chat kun for barn og unge

For voksne

Les mer om vårt arbeid for barn og unge 

Les mer om hvordan barna i BARK har det!

I slutten av april startet BARK Ålesund endelig opp igjen med fysisk aktivitet. Åtte barn og fem voksne møttes for å kose seg sammen ute.
Barnas Røde Kors (BARK) i Stavanger har startet opp igjen med fysiske aktiviteter etter nedstengingen. Både barna og de foresatte er glade for at BARK er i gang igjen.