Brøttum Røde Kors

Brøttum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsrogsaktiviteter.

Adresse
Boks 48, 2372 BRØTTUM
Telefon
90994638
E-post
steinarafs@bbnett.no
Leder
Steinar Afseth
Nestleder
Hanne Tronstad

Her finner du Brøttum Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Omsorgsaktiviteter

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x