Brøttum Røde Kors

Brøttum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsrogsaktiviteter.

Adresse
Sjusjøvn 87, 2372 BRØTTUM
Telefon
90994638
E-post
steinarafs@bbnett.no

Her finner du Brøttum Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Omsorgsaktiviteter