Nes Røde Kors

Nes Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Tingveien 181, 2350 Nes på Hedmark
E-post
einar.framnes@norkart.no
Leder
Einar Framnes

Her finner du Nes Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps