Nes Røde Kors

Nes Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og Besøksvenn

Adresse
Tingveien 181, 2350 Nes på Hedmark
E-post
einar.framnes@norkart.no
Leder
Einar Framnes
Nestleder
Anne-Brit Aas

Her finner du Nes Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn