Vang Røde Kors

Vang Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgs- og beredskapsaktiviteter.

Adresse
Kåtorp bo- og aktivitetssenter, 2322 RIDABU
Telefon
90917742
E-post
knutheiberg94@gmail.com
Våre aktiviteter

Besøksvenn

Besøkstjeneste med hund

Sosiale møteplasser

Røde Kors Mentor

Røde Kors Beredskapsvakt

Organisasjon