Vang Røde Kors

Vang Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.

Adresse
Kappveien 94, 2322 RIDABU
Leder
Knut A. Heiberg
Nestleder
Grethe Bakken

Besøksvenn

Barnas Røde Kors

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x