Karin, Ketil og Nina i Malm Røde Kors inviterer deg også til å bli beredskapsvakt

Malm

Malm Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Verksbakken 1, 7790 MALM

Her finner du Malm Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Besøksvenn