Karin, Ketil og Nina i Malm Røde Kors inviterer deg også til å bli beredskapsvakt

Malm Røde Kors

Malm Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Landsemvegen 1, 7790 MALM
Telefon
95807273
E-post
karin_hofs@hotmail.com
Leder
Karin Skevik Hofsøy

Her finner du Malm Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Besøksvenn