Skorovas Røde Kors

Skorovas Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
7893
Leder
Tore Laksholm
Nestleder
Thor Glad Jacobsen

Hjelpekorps