Skorovas Røde Kors

Skorovas Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
7893 Skorovatn
E-post
skorovasrodekors@gmail.com
Leder
Tore Laksholm

Hjelpekorps

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x