Ankenes Røde Kors

Ankenes Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 16 oktober 1969. Våre medlemmer er i beredskap hele døgnet hele året, og rykker ut til lete- og redningsaksjoner i lokalmiljøet.

Adresse
Postboks 45, 8520 ANKENES
E-post
thein-jo@online.no
Leder
Kjell Ole Nordnes
Nestleder
Sigve R Andersen

Kontakt oss

Her finner du Ankenes Røde Kors Hjelpekors Facebook-side

Hjelpekorps