Leie lokaler av BRK

Vi leier ut lokaler til møter, selskaper og andre sammenkomster.

Storsalen i Røde Kors-huset pyntet til fest.

Røde Kors-huset

Røde Kors-huset i Parallellen 14 er fast møtested for hjelpekorpset, og flere av våre andre aktiviteter har også møter der. Huset har en festsal med bord og stoler med plass for inntil 60 personer. Vi har også et møterom med plass for 12-15 personer. Begge rommene har fastmontert AV-utstyr.

Vi har et lite serveringskjøkken med komfyr, kjøleskap, trakter, oppvaskmaskin (steamer) og dekketøy.

Arrangement må være avsluttet innen kl. 23.00

Leiepriser:
Hel helg: Kr 3.000,-
H
alv helg: Kr 2.000,-
Ukedag: Kr 1.000,-
Kontakt Håkon Renolen
Epost: hakren@nfk.no
Tlf.
911 93 162

Barnas Hus

Bodø Røde Kors eier en part i Barnas Hus, som ligger sentralt i Tordenskjoldsgate 11. Internasjonal kvinnegruppe holder til her, og vi bruker lokalet til kurs og andre møter. Det er også mulig for eksterne å leie disse lokalene. Leiepris pr dag er kr 1.000,-. Andre priser ved langtidsleie.

Kontakt Vera Isachsen
Epost: vera.isachsen@redcross.no
Tlf 970 94618

 "Beinbruddet"

Hytta vår, kalt "Beinbruddet", ligger på Sandjorda ved Soløyvannet utenfor Bodø. Der har vi møter, kurs og samlinger, og "Beinbruddet" er også utgangspunkt for hjelpekorpsets påskeberedskap. Hytta kan også leies på forespørsel. Pris etter avtale.

Kontakt Audun Johansen
Epost: audun_johansen@hotmail.com
Tlf. 417 65686

Bodø Røde Kors sin hytte ligger fint til på Sandjorda.