Glomfjord Røde Kors

Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap hele døgnet hele året, og rykker ut til lete- og redningsaksjoner i lokalmiljøet.

Adresse
Boks 71, 8160 GLOMFJORD
E-post
glomfjord.rode.kors.hjelpekorps@online.no
Leder
Erlend Bech Steffensen
Aktiviteter i Glomfjord Røde Kors

Hjelpekorps