Leiranger Røde Kors

Leiranger Røde Kors er en aktiv lokalforening. Vi har besøkstjeneste, driver bruktbutikk sammen med Nordfold Røde Kors, og er i tillegg med på mentorordning for innvandrerkvinner.

Adresse
8285 LEINES
E-post
annkri06@online.no
Aktiviteter i Leiranger Røde Kors

Mentor

Bruktbutikk

Besøkstjeneste

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x