Distriktsråd hjelpekorps

Distriktsråd hjelpekorps er faglig rådgivende organ til distriktsstyret i saker som gjelder Røde Kors Hjelpekorps i Nordland. De er også en støttespiller og ressurs for lokale hjelpekorps. 

Leder

Jan-Ove Edvardsen: 915 17 092, jan-ove.edvardsen@blender.no

Nestleder

Alf Bjarne Hansen: 406 25 806, alf.bjarne@live.no

Medlem

Lena Pedersen: 971 36 967, lenaceci@gmail.com

Varamedlem

Heidi Bakke: 971 36 967, heibakke@gmail.com

 

Områdeledere

Distriktsrådet har tre områdeledere som representerer distriktsrådet i respektive geografiske områder. En av hovedoppgavene er å være kontaktledd mellom politi og lokale hjelpekorps i aksjoner.

Områdeleder sør (Helgeland)

Alf Bjarne Hansen: 941 45 017, alf.bjarne@live.no

Områdeleder Salten

Bror Hemminghytt: 992 91 337, bakkerud.bror@gmail.com

Områdeleder nord (Lofoten, Vesterålen, Ofoten)

Ronald Naustvik: 918 15 456, ronald.naustvik@zalaris.com