Distriktsråd hjelpekorps 2017-2019

Distriktsråd hjelpekorps er faglig rådgivende organ til distriktsstyret i saker som gjelder Røde Kors Hjelpekorps i Nordland. De er også en støttespiller og ressurs for lokale hjelpekorps. 

Fungerende leder

Sigve Andersen: 400 53 557, sigveand@gmail.com

Medlem

Marianne Rørvik Larsen: 915 68 280, marianne.rorvik.larsen@gmail.com

 

Områdeledere

Distriktsrådet har tre områdeledere som representerer distriktsrådet i respektive geografiske områder. En av hovedoppgavene er å være kontaktledd mellom politi og lokale hjelpekorps i aksjoner.

Områdeleder sør (Helgeland)

Roger Lorentsen: 941 45 017

Områdeleder Salten

Bror Hemninghytt: 992 91 337 

Områdeleder nord (Lofoten, Vesterålen, Ofoten)

Ronald Naustvik: 918 15 456