Styret

Styret i Svolvær Røde Kors har det overordnede ansvaret for driften av lokalforeningen mellom årsmøtene. Mange aktive og engasjerte frivillige bidrar med drift av de ulike aktivitetene.

Leder

Hilde Line Olsen, 993 82 520, hildeline62@hotmail.com

Nestleder

Marit Olsen, 468 93 433, marit250@gmail.com

Medlem

Roar Hansen

Medlem

Silje Harjang

Medlem, representant for lokalråd omsorg

Dagrun Krane

Medlem, representant for lokalråd hjelpekorps

Vegar Kaspersen

Varamedlem

Gunnar Albert Smedvik