Ansatte

Vi er syv ansatte som jobber med tilrettelegging for frivillige.

Rune Knudsen

Daglig leder Stavanger Røde Kors

Telefon: 51 52 38 50
Mobil: 907 48 900
E-post: rune.knudsen@redcross.no

Silje Rishaug Hansen  (permisjon t.o.m 31.12.17)

Prosjekt- og frivillighetskoordinator Stavanger RK 

Telefon: 51 52 38 50
Mobil: 901 59 622
E-post: silje.hansen@redcross.no                             

 

Cecilie Guldbrandsen

Prosjekt- og frivillighetskoordinator Stavanger RK

Telefon: 51 52 38 50
Mobil: 977 80 453
E-post: cecilie.guldbrandsen@redcross.no                                         

 

Birgitte Nordnes

Prosjekt- og frivillighetskoordinator Stavanger RK

Telefon: 51 52 38 50
Mobil: 907 86 958                                                                                            E-post:birgitte.nordnes@redcross.no

Ingrid Neteland

Prosjekt- og frivillighetskoordinator - Nettverk etter soning Sandnes/Stavanger RK

Telefon: 51 66 61 11
Mobil: 901 65 359
E-post: ingrid.neteland@redcross.no

 Janne Tveit

Prosjekt og- frivillighetskoordinator - Gatemegling Sandnes/Stavanger RK

Telefon: 51 66 61 11
Mobil: 402 47 515
E-post: janne.tveit@redcross.no

Kjersti Krogedal Høie (permisjon)

Frivillighetskoordinator Sandnes/Stavanger RK  

Telefon: 51 66 61 11
Mobil: 975 83 841
E-post: kjersti.krogedal@redcross.no

 

Tonje Brattaas

Frivillighetskoordinator Sandnes/Stavanger RK                   

Telefon: 51 66 61 11
Mobil: 980 41 127
E-post: tonje.brattaas@redcross.no