Kursoversikt

Alle som starter som frivillig i Stavanger Røde Kors får grundig opplæring av oss og tilbud om gode kurs. Slik vil du som frivillig være trygg på rollen din i møte med deltakere.

Kursene er en del av et geografisk samarbeid mellom Stavanger, Sandnes og
Sola Røde Kors og dermed åpne for påmeldinger fra alle tre lokalforeningene.

Førstehjelpskurs

Kurs i psykososial førstehjelp