Suldal Røde Kors

Suldal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Sandsvegen 124, 4230 SAND
E-post
suldalrodekors@outlook.com
Leder
Geir Brustveit
Nestleder
Kjetil Åsland Nevøy

Kontakt oss

Utleie av hytte og hus

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Suldal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Aktivitetar i Suldal Røde Kors

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Utleige av hus og hytte

Hjertestartere i Suldal kommune

Beredskapsgrupper