Leiar lokalforening: Bjørn Svardal
E-post: florarodekors@gmail.com
Tlf: 94 81 26 75

Leiar Hjelpekorps: Herman Fjellro
E-post: florarodekors.hjelpekorps@gmail.com
Tlf: 47 90 63 84

Leiar Omsorg: Bente Nilsen
E-post: florarodekors.omsorg@gmail.com
Tlf: 90 22 26 92