Luster Røde Kors

Luster Røde Kors tilbyr ei rekkje aktivitetar i nærmiljøet der du kan engasjera deg lokalt.

Adresse
Røslebakkane 50 B, 6868 GAUPNE
Telefon
47013690
E-post
mailtogoldmann@yahoo.no
Nestleder
Hans Kristian Sæta
Leder
Linda Goldmann

Hjelpekorps

Besøksvenn