Luster Røde Kors

Luster Røde Kors tilbyr ei rekkje aktivitetar i nærmiljøet der du kan engasjera deg lokalt.

Adresse
Hestnes 18, 6869 HAFSLO
Telefon
57684116
E-post
britt@optun.no

Hjelpekorps

Besøksvenn