Sogndal Røde Kors

Sogndal Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktivitetar.

Adresse
Granden 43, 6856 SOGNDAL
Telefon
57671222
E-post
odd.rune.vikheim@nortura.no

Her finn du Sogndal Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Hjelpekorps

Besøksvenn

Handarbeidsgruppe

Til Topps-turar

Nattevandring