Meldal Røde Kors

Meldal Røde Kors har et aktiv Hjelpekorps. Våre frivillige bidrar til et tryggere og bedre lokalmiljø, og bistår myndighetene ved behov.

Adresse
Boks 30, 7331 LØKKEN VERK
E-post
meldal@strk-redcross.no

Vi har alltid behov for nye frivillige. Vil du engasjere deg og skape et tryggere og varmere lokalsamfunn? Ta kontakt!

Her finner du Meldal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps