Porsgrunn Røde Kors

Porsgrunn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Vi har også en flott ungdomsgruppe som holder på å starte opp aktivitetshus i Storgata 101.

Adresse
Hestehavna 12, 3916 PORSGRUNN
Telefon
35550610
E-post
lokalforening@porsgrunnrk.no
Leder
Kim Ragnar Jensen
Nestleder
Gunn-Kari Lia Kristensen

Vakttelefon Hjelpekorps: 95 76 12 82, Kontakttelefon Omsorg: 94 87 89 92

Her finner du Porsgrunn Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

 Her finner du Porsgrunn Røde Kors Omsorg Facebook-side

Aktiviteter på asylmottak

Beredskapsvakt

Henrys Hus - ungdom

Hjelpekorps

Omsorg

Ungdom