Rjukan og Tinn Røde Kors

Rjukan og Tinn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
boks 30, 3661 RJUKAN
Telefon
41687289
E-post
gustavsen.morten@gmail.com

Her finner du Rjukan og Tinn Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn