Ønsker du å bli mer sosial og aktiv? En besøksvenn er en frivillig fra Røde Kors som har fått spesiell opplæring og har undertegnet taushetserklæring.

Besøksvenn og den som får besøk bestemmer sammen hva dere skal gjøre. Noen går turer eller gjør andre sosiale aktiviteter- eller treffes bare for å prate.

Vil du bli besøksvenn i Tromsø Røde Kors eller ønsker du å få besøk?

For mer informasjon ta kontakt med:
Sunniva Johansen
Frivillighetskoordinator Migrasjon og Besøkstjenesten
E-post
sunniva.johansen@redcross.no
Telefon
91862843

 

Besøksvenn: Mer informasjon