I Tromsø ble gatemeglinga startet i 2009. Nå samarbeider vi med mange ulike aktører som skoler, ungdomsklubber, offentlige institusjoner og andre frivillige organisasjoner for å nå ut til ungdom.

Vil du bli frivillig?

Er du mellom 13 og 25 år og ønsker å bli gatemegler? Eller er du en trygg voksen som vil være et positivt forbilde for unge? 
Ta kontakt med leder for Gatemegling Karen Nilsen på e-post: karen.nilsen@redcross.no eller tel: 90 55 05 75.

Gatemegling: Mer informasjon