Beredskapsutvalget

Tromsø Røde Kors har inngått en samarbeidsavtale med Tromsø kommune om beredskap og innsats under kritiske hendelser i vår kommune

Foto: Røde Kors

Tromsø Røde Kors har en rekke frivillige aktiviteter innen ulike felt- alt fra søk og redning til omsorgsrelaterte, inkluderende aktiviteter. Samtidig har vi ca 600 frivillige- hver og en med sin unike kunnskap og erfaring. Noen har erfaring innen helsehjelp, søk eller redning. Andre besitter gode språkkunnskaper, mens andre igjen er gode til å organisere, motivere eller vise omsorg.

Alle slike egenskaper, med flere, er viktige hvis en kritisk hendelse skulle oppstå. Man må kunne evne å samle mennesker raskt og effektivt, og kunne fordele de frivilliges innsats der de behøves og der de kan bidra på best mulig måte.

Hensikten med samarbeidsavtalen er å gi rammer for samarbeid mellom Tromsø Røde Kors og kommunen om beredskap og innsats under kritiske hendelser. All bistand fra Tromsø Røde Kors kommer som et tillegg til kommunale tjenester.

Beredskapsutvalget

Tromsø Røde Kors har derfor etablert Beredskapsutvalget for å sikre at denne beredskapen ivaretas og koordineres på best mulig måte.

For å ha god beredskap er vi avhengige av at frivillige sier seg villig til å stå på vår beredskapsliste.

Ønsker du å stå på Tromsø Røde Kors sin beredskapsliste? Meld deg først som frivillig. På den måten kan du bistå med din erfaring og kompetanse dersom det skulle oppstå en kritisk hendelse i vårt lokalmiljø.

Har du spørsmål til Beredskapsutvalget? Send oss gjerne en mail: beredskaptromso.rk@gmail.com.