Rapporter, avtaler og publikasjoner

Røde Kors er en åpen og transparent organisasjon. Her finner du publiserte Røde Kors strategier, dokumenter, års- og aktivitetsrapporter, samt avtaler.

Rapporter og publikasjoner

Dette er Røde Kors/ This is The Red Cross

Årsrapport Kors på Halsen

Søknad TV-aksjonen 2016

Øvrige rapporter og publiseringer

Røde Kors' mandat er å være tilstede for sårbare mennesker når de trenger oss mest - i Norge såvel som i resten av verden. Årsrapporten beskriver våre aktiviteter og innsatsområder.
Norges Røde Kors rapporter og verktøy om beskyttelse av helsepersonell, sykehus, ambulanser og pasienter i konfliktområder og andre uroligheter.
Internasjonale Røde Kors handlingsplaner og rapporter for kjønn og likestilling.
Røde Kors Magasinet produseres 4 ganger årlig og gir et dypere innblikk i Røde Kors aktiviteter og arbeid, nasjonalt og internasjonalt.