Rapporter, avtaler og publikasjoner

Røde Kors er en åpen og transparent organisasjon. Her finner du publiserte Røde Kors strategier, dokumenter, års- og aktivitetsrapporter, samt avtaler.

Rapporter, avtaler og publikasjoner

Dette er Røde Kors/ This is The Red Cross

Health Care in Danger

Søknad TV-aksjonen 2016

Røde Kors Magasinet

Årsrapport Røde Kors

Årsrapport Kors på Halsen