– Manglende klimaenighet et svik mot de fattigste

Røde Kors er skuffet over at landene på klimatoppmøtet i Madrid ikke kom til enighet om viktige avtaler. Millioner av mennesker rammes hvert år av klimarelaterte katastrofer.

I den ferske Røde Kors-rapporten «The cost of doing nothing» (kostnadene ved å ikke gjøre noe) anslås det at 200 millioner mennesker hvert eneste år kan komme til å ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte katastrofer i 2050, hvis det ikke gjøres noe for å redusere klimautslippene.

Allerede i 2030 kan antallet mennesker som årlig vil ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte hendelser ha økt med 50 prosent.

– Manglende klimaenighet er et svik mot de fattigste. Det internasjonale samfunnet har en plikt til å gjøre alt som kan gjøres for å gjøre mennesker og lokalsamfunn i utsatte områder best mulig forberedte på å takle både alvorlige naturkatastrofer og mer omfattende endringer som følge av klimaendringer, sier Apeland.

Klimaendringer forsterker effekten

Klimaendringer forsterker effekten av kriser og konflikter, og det er ofte mennesker som lever i fattigdom og andre sårbare situasjoner som rammes, enten det gjelder tørke, kraftige stormer eller varige endringer i omgivelsene. Årlig har over 100 millioner mennesker behov for nødhjelp etter klimarelaterte katastrofer.

– At de 196 landene ikke klarte å komme til enighet om reglene om kjøp og salg av klimakvotene er skuffende, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Røde Kors peker i rapporten The Cost of Doing Nothing på tre tiltak som er prekære for å hindre at stadig flere mennesker blir ofre for klimaendringenes konsekvenser. For det første må det bygges sterkere bygninger og utvikles infrastrukturer som demninger og pumpestasjoner i mye større grad.

For det andre må alle, både humanitære aktører og myndigheter verden over, forvente katastrofer og forberede seg på slike ved å innføre bedre varslingssystemer og nye måter å finansiere god beredskap før katastrofene inntreffer.

Å gjenoppbygge med den neste katastrofen i tankene er også vesentlig for å hindre at de samme menneskene gang etter gang blir rammet av katastrofer.

– Røde Kors er opptatt av at vi ikke gir opp. Verden har fortsatt mulighet til å unngå at fremtiden vår domineres av økende lidelser og eksplosive menneskelige behov for nødhjelp, sier Apeland.

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99

Ressurssider for journalister:

* Rapport: The Cost of Doing Nothing (Røde Kors, 2019)

* Rapport: Norges klima 2071-2100 (Norges Røde Kors, 2019)