Dette gjør vi i Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom driver mange ulike aktiviteter rettet mot ungdom.

Røde Kors Ungdom arrangerer aktivitet på asylmottak over hele landet for å gjøre livet bedre for både enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og andre som må bo der.
Kompis er en inkluderingsaktivitet for ungdom mellom 13 og 30 år som ønsker seg en kompis eller ønsker å være kompis for andre
Ungdomsdelegatprogrammet er Røde Kors sitt program for gjensidig internasjonal utveksling av unge voksne med bred frivillig erfaring, og minst et år som frivillig i Norges Røde Kors.
Røde Kors Ungdom har årlige kampanjer der vi gjør en ekstra innsats for viktige saker.
Røde Kors Ungdoms møteplasser er mangfoldige sosialiseringsarenaer hvor ungdommer møtes for å dele hyggelige opplevelser i et inkluderende miljø.
Det er viktig for unge å ha et sunt forhold til sex og seksualitet, med gode holdninger, god selvfølelse og trygghet.