Internasjonalt ungdomsarbeid

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, med nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger over hele verden.

Som medlem eller frivillig er du en av 100 millioner mennesker som jobber mot de samme målene. Dette skaper et uslåelig nettverk på alle områder.

Røde Kors Ungdom i Norge deltar på internasjonale arenaer der vi påvirker gjennom vårt landsråd