Lokalforeninger Innlandet

Innlandet består av Røde Kors lokalforeninger i Hedmark og Oppland Røde Kors med hvert sitt tilhørende distriktskontor.