En skadet mann på båre blir løftet inn i ambulanse

Støtt de rammede i Libanon

Røde Kors står på for fullt med å redde liv og gi helsehjelp i Libanon. Behovet for hjelp er stort. Gi din støtte til de mest sårbare, de trenger oss.

Enorme ødeleggelser i Beirut

Etter eksplosjonen i Beirut i august 2020 førte det store antallet skadde til en enorm belasting på sykehusene i området, i en allerede vanskelig periode.

75 ambulanser og 375 trente frivillige og ansatte har gitt førstehjelp, evakuert sårede og hjulpet de mest sårbare. Gjennom flere år har Norges Røde Kors bidratt til bygge opp ambulansetjenesten og akuttberedskapen i landet. Du kan bidra til at flere får livsviktig hjelp i Libanon.

Eksplosjonen i Beirut har hatt dramatiske konsekvenser for befolkningen. Mange kan ikke bo i sine hjem, og har ikke råd til å bygge dem opp igjen. I tillegg kommer sorgen over alle som er skadet eller døde. De vil trenge hjelp i lang tid fremover.

Bygninger i ruiner og folk som jobber med å rydde opp
Frivillige fra Libanon Røde Kors har i timene og dagene etter eksplosjonen jobbet hardt for å redde liv, hente ut døde og evakuere sårede etter den forferdelige eksplosjonen. Foto: Miriam Atallah/ICRC

Pengene som samles inn i Norge, brukes til: 

  • Grunnleggende helsehjelp (støtte til Libanon Røde Kors´ 36 helsesentre og ni mobile helseklinikker)
  • Ambulanser har transportert mistenkte eller bekreftede COVID-19 tilfeller med nødvendig beskyttelsesutstyr og retningslinjer for å hindre smittespredning (Libanon Røde Kors har fått denne oppgaven av myndighetene)
  • Operert en telefontjeneste for de som savner eller trenger å spore opp noen i etterkant av eksplosjonen
  • Blodtjenester (samlet inn og distribuert til sykehus)
  • Bistått med reparasjoner av hus/hjem
  • Mat og hygieneartikler til familier
  • Beskyttelsesutstyr til ansatte og frivillige for å unngå spredning av korona
Frivillige fra Røde Kors sorterer mat i esker for utdeling
Redningsarbeidet pågår for fullt. Etter eksplosjonen i Beirut har Libanon Røde Kors sendt alle tilgjengelige frivillig til Beirut for å hjelpe til. Flere hundre frivillige og ansatte har bistått med medisinsk nødhjelp og førstehjelpsstasjoner. Foto: Libanon Røde Kors

Mer enn 300 000 mennesker har mistet hjemmene sine, og over 6 000 ble skadet i eksplosjonen i Beirut. Røde Kors fortsetter arbeidet for å hjelpe alle som ble rammet av eksplosjonen 4. august 2020. 

Behovene er enorme, og mange trenger hjelp i lang tid fremover. Sammen redder vi liv og hjelper mennesker i nød. Tusen takk!

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler