To frivillige bærer mann på båre over bro

Gi en gave til hjelpearbeidet

Vårt hjelpearbeid er viktigere nå enn noen gang. Stadig flere mennesker lider. Med din støtte kan vi sørge for at hjelpearbeidet når frem både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bli med på å gjøre en forskjell

Krig, konflikt og naturkatastrofer tvinger folk på flukt hver eneste dag. Barn og familier blir skadet og drept, lokalsamfunn blir ødelagt. Du bidrar til å hjelpe de som trenger det mest – både her hjemme og i land rammet av krig og kriser.

Kriser rammer mennesker over hele verden. Plutselig blir hverdagen revet i stykker. Din støtte brukes med en gang når jordskjelvet inntreffer, når sult og tørke truer liv og helse, når krig og konflikt fører tusenvis på flukt fra alt de har kjært.

Som Røde Kors-giver er du med på å gjøre en forskjell for mennesker som står i ulike kriser. Med et stort nettverk av frivillige over hele verden kan Røde Kors hjelpe der behovet er størst til enhver tid. 

Krig og koronakrisen gjør nødhjelp viktigere enn noen gang

Situasjonen i Ukraina er svært spent, farlig og vanskelig. Mange ukrainere har ikke vann eller strøm, og dårlig eller ingen telefontilkobling. Midt i kampene som utfordrer det humanitære arbeidet, gjør Ukraina Røde Kors alt de kan for å hjelpe sine medborgere. Røde Kors i nabolandene tar imot menneskene som flykter over grensene.

Syria er et av landene der mange familier har brukt opp reservene sine etter mer enn ti år med krig. Små økninger i prisene eller manglende tilgang på helsehjelp gjør livet vanskelig.

En eldre mann tar i mot en eske med nødhjelp fra frivillig i rød jakke
Syrisk Røde Halvmåne deler ut matrasjoner til den hardt prøvede sivilbefolkningen i Deir Ezzor, Syria. Foto: Syrisk Røde Halvmåne

Koronasituasjonen

Koronasituasjonen får store konsekvenser for mange mennesker i land som allerede er utsatt for humanitære kriser. Her er det ikke noe å tære på når koronaviruset skaper nye helseutfordringer og samtidig skaper store økonomiske problemer.  

De frivillige er helt sentrale både for å spre kunnskap for å forebygge spredning av smitte og for bidra i responsen der hvor koronasmitten har spredt seg. Men kunnskap alene er ikke nok. I et land som Jemen mangler 17,8 millioner mennesker rent vann. Da trenger de vann før de kan bruke kunnskapen om håndvask.

Bli Røde Kors-giver

Meld deg nå! Med flere nødhjelpsgivere bak oss kan vi i Røde Kors gjøre noe med håpløsheten foran oss. Ditt bidrag blir brukt der nøden til enhver tid er størst. Du får regelmessige oppdateringer om hvordan din støtte blir brukt.

Har du spørsmål: Ta kontakt med oss på giver@redcross.no