To ungdomsgutter står sammen og holder bordtennisracket Vis bildetekst
Bordtennis er en av favorittaktivtetene til Aleksander og Patrick på Fellesverket Drammen. Foto: Røde Kors

Arven etter deg kan hjelpe ungdom

– Fellesverket er et sted hvor du kan få nye venner og kose deg, enten alene eller sammen med andre, sier kompisene Aleksander og Patrick.

Fellesverket er en nasjonal Røde Kors-satsing på ungdomsarenaer, bestående av ungdomshus med gratis aktiviteter for alle mellom 13 og 25 år. Ungdomshusene er en åpen møteplass hvor ungdom møtes for å henge, snakke og spille, og hvor de møter trygge voksne i form av Røde Kors-frivillige. 

Fellesverket Drammen 

Klassekameratene Aleksander og Patrick (begge 16)  hørte om Fellesverket Drammen via venner.

 – Jeg ble med for å sjekke det ut, det var koselig og alle var hyggelige. Siden da har vi vært her alt fra to til fem ganger i uken, sier Patrick.

Det er et sted hvor vi kan henge med hverandre og andre, og ha det gøy. Dessuten pleier de ofte å ha veldig god mat her.

Aleksander

På fredager liker guttene spesielt godt å besøke Fellesverket, da er det «TGI Friday» med spill, godteri og brus. De beste minnene og høydepunktene guttene har hatt på Fellesverket, er når de har spilt bordtennis med venner. I tillegg til sosiale aktiviteter tilbyr Fellesverket leksehjelp, kurs og annen støtte.  

– De har blant annet hjulpet meg med å skrive CV, sier Aleksander.

To gutter står foran Fellesverket i Drammen
Aleksander og Patrick foran Fellesverket Drammen, en viktig møteplass for ungdommen. Foto: Røde Kors

Fellesverket har blitt en viktig del av guttenes hverdag.  

– Hadde det ikke vært for Fellesverket, hadde vi nok vært mye mer hjemme og kjedet oss. Sammenlignet med skolen, er det litt mer koselig her. Det er bedre miljø og alle er hyggelige. Her blir vi også godt kjent med de voksne, som alltid er glade og smiler, sier Patrick.

Aleksander og Patrick anbefaler andre ungdommer å besøke Fellesverket Drammen.

– Det er et sted man kan få seg nye venner og kose seg, om det er alene eller med andre, sier de. 

Trygge voksne skaper tillit 

Anitha Asbjørnsen, frivillig i Røde Kors, har vært en del av Fellesverket Drammen siden oppstarten i 2017. 

Det er fantastisk og givende å jobbe med ungdom. Gjennom årene jeg har vært her har det vært et generasjonsskifte. Vi har sett ungdom med utfordringer som har klart seg bra. Det er veldig givende å ha vært med på å hjelpe dem videre.

Anitha

Fellesverket gir ungdommen et sted hvor de kan være seg selv og få en pause fra krav og forventninger de kan møte på skolen eller hjemme.  

– Vi ser utfordringene som ungdom møter i dag, som sosiale medier, utestenging, slåssing og dop. Vi kan ikke kontrollere det, men vi kan følge med og fange det opp, slik at vi kan bistå med ressurser og hjelp om det trengs. Vi har husregler som kan utfordres, men ungdommen møter oss med respekt, og de blir møtt med respekt tilbake, forklarer Anitha.

Dame ser inn i kamera og smiler
Anitha, en av de frivillige på Fellesverket Drammen, bidrar til å skape en trygg og inkluderende atmosfære for ungdommene. Foto: Røde Kors

Når de voksne vinner ungdommens tillit, blir det lettere å hjelpe dem. Alle frivillige i Røde Kors får opplæring og kurs i blant annet psykososial førstehjelp og førstehjelpskurs. Dette sikrer at ungdommen møter trygge voksne som kan tilby hjelpsomme samtaler under taushetsplikt.  

- Når vi blir kjent med dem, kan vi merke om de ikke er helt seg selv. Da kan vi spørre; er det noe du har lyst til å snakke om? Er det noe som har skjedd i det siste? Når de voksne vinner tilliten deres, blir det lettere å hjelpe dem, sier Anitha.

Røde Kors og ungdomsarbeid 

Røde Kors har i mange år jobbet for og med ungdom og ønsker å satse mer på aktiviteter som motvirker forskjeller. Fagrådgiver i Røde Kors, Hodan Gulaid Sørlien er bekymret:  

– Vi ser at fritidsklubber over hele landet legges ned. Fritidsklubbene er en viktig inkluderingsarena og et av få tilbud der sosial bakgrunn ikke ser ut til å påvirke deltakelse. Når vi vet at mange unge i dag ikke har mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter blant annet på grunn av økonomi, så er det enda viktigere at vi stiller opp med gode fritidstilbud som er gratis og som treffer bredt.  

Fellesverket finnes i dag i 17 byer med til sammen 20 ungdomshus. Fellesverkene tilbyr ulike aktiviteter basert på lokale behov og ønsker, men noen faste aktiviteter finnes i alle hus.

Takket være bidrag fra blant annet testamentariske gaver, kan Røde Kors fortsette å tilby ungdommer et trygt sted å være etter skoletid. Ønsker du å vite mer om testamentariske gaver, ta kontakt med testamentsansvarlig i Røde Kors, Siri Antonsen, på siri.antonsen@redcross.no eller telefon 916 21 942. 

Testamentariske gaver

  • Røde Kors mottar testamentariske gaver med stor ydmykhet og takknemlighet. I respekt for testators vilje bruker vi alltid midlene slik det er beskrevet i testamentet.  

  • Som testator velger du selv om du vil tilgodese internasjonale eller nasjonale aktiviteter, og om du vil gi en gave til Norges Røde Kors eller til din lokalforening. 

  • Om du ønsker å gi en testamentarisk gave til Røde Kors, kan vi tilby gratis advokathjelp.

  • Ønsker du mer informasjon om gratis advokatbistand eller en brosjyre som forklarer det viktigste innen testamentoppsett, ta kontakt med ansvarlig for arv og testamentariske gaver, Siri Antonsen på telefon 916 21 942 eller e-post siri.antonsen@redcross.no