Bilde av Henry på vei til barnehagen

Henry - Førstehjelp for barnehagebarn

Henry – Førstehjelp for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-6 år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp.

Tegnet figur, illustrasjon av dukken henry som skader seg
Hva skjer når Henry skader seg? Det kan du lære mer om i opplegget.

Henry er uheldig

Han faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer hånden sin og får skrubbsår på kneet.

Henry-opplegget er utviklet for å øke barns bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp. Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje hos barna og å spre kunnskap om Røde Kors' kjerneverdier som humanitet og nøytralitet. Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-opplegget.

Evalueringsrapport

I samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical, har Røde Kors gjennomført en evaluering av Henry-opplegget som kan leses her.

Innhold i Henry-opplegget

Henry-opplegget inneholder en Henry-dukke med en liten førstehjelpssekk, et pedagogisk veiledningshefte, en minnepinne med musikk og en flipover.

Bilde av opplæringspakke med dukke, flipp over, og hefte
Innholdet i Henry-opplegget.

Læringsopplegget presenterer Henry i ti ulike situasjoner der han har skadet seg og trenger hjelp. Illustrasjonene gir ingen svar, men legger opp til at barna selv skal reflektere rundt hva som har skjedd. Tre steg, spørre, hente voksne og hjelpe, er de gjennomgående elementene i alle de fremstilte situasjonene.

barn sitter på gulv i ring rundt voksen
Her vises en typisk situasjon fra undervisning i en barnehage.

Bestilling av Henry-opplegget

Røde Kors har allerede sendt ut Henry-opplegg til store deler av landets barnehager. Barnehager som ikke har mottatt dette enda, kan bestille nedenfor.

Bestill

Eller ta kontakt via e-post henry@redcross.no 

Livslang førstehjelpsundervising

Henry – Førstehjelp for barnehagebarn er del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden for livslang førstehjelpsundervising «Sammen redder vi liv».

Her kan du lese strategien

"Sammen redder vi liv, strategidokument"
Strategidokumentet legger vekt på å mobilisere publikum som akuttmedisinsk ressurs. Målet er at vi skal ha en kompetent og beredt befolkning som skal være kvalifisert og trygg på å kunne gripe inn og gi førstehjelp ved livstruende sykdom eller skade.