Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for ungdom i alderen 13-30 år og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors.

Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og arbeider med humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Røde Kors Ungdoms formålsparagraf:
Gjennom humanitær aktivitet og frivillig arbeid skal Røde Kors Ungdom avdekke, hindre og lindre menneskelig lidelse blant ungdom i deres lokalsamfunn i Norge.

Har du noen spørsmål? Kontakt oss på ungdom@redcross.no.

Naviger i Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom driver mange ulike aktiviteter rette mot unge mennesker og i hvedsak ungdommer. Du finner oss over hele landet og i alle distrikter.
Røde Kors Ungdom finnes i flere lokalforeninger i landet.
Her finner du kontaktinformasjon til landsråd og ansatte i Røde Kors Ungdom.